نویسنده = محمدجعفر جامه بزرگی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی انتقادی ادلۀ عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

محمد سعیدی مهر؛ علی افضلی؛ جبار امینی


2. تحوّل متافیزیکی مفهوم جوهر در فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.42610.1643

محمدجعفر جامه بزرگی


3. تحلیل نظریه شیئیت معدوم در حکمت سینوی و صداریی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-42

10.30473/pms.2020.5008

محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد جعفر حیدری


4. بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-24

محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری