نویسنده = محمد حسین دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دیدگاه فاضل قوشچی و ملاصدرا پیرامون وجود ذهنی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156

نجف یزدانی؛ محمد حسین دهقانی