نویسنده = محمد هادی عاشوری
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد فطرت به‌مثابه محرک تاریخ در فلسفۀ تاریخ علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-116

10.30473/pms.2018.4993

محمد هادی عاشوری؛ سید محمد کاظم علوی