کلیدواژه‌ها = حرکت جوهری
تعداد مقالات: 12
1. بررسی تطبیقی تکون خلقت و عقلانی یا وحیانی بودن خلق از عدم از منظر آکویناس و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.50326.1752

ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری


2. مفهوم «فرهنگ متعالیه» در اندیشه ی ملاصدرا و ارتباط آن با شکل گیری شهر مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41036.1612

مرتضی شجاری؛ عاطفه صداقتی


3. تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسأله حرکت جوهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

فیض الله عابدینی کردخیلی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


5. رویکرد فلسفی و اعتقادی ملاصدرا در انسجام‌بخشی به حَشر جسمانی انسان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-96

دلبر شجاع آباجلو؛ محمد ذبیحی


6. نقد و بررسی آرای میرزا ابوالحسن جلوه در مسئلة ربط حادث به قدیم

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-143

بهزاد محمدی؛ مهدی دهباشی


7. بازخوانی مفاهیم فلسفی در پرتو نظریه ی وحدت شخصی وجود صدرالمتالهین

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-96

ابراهیم راستیان؛ حسین هوشنگی


8. تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-37

سید حسن بطحائی


9. آفرینش شش روزه و حرکت جوهری

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-98

زهرا مصطفوی


10. تبیین نظریة تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی¬شناختی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-52

عین الله خادمی؛ سید علی رضی زاده


11. بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-22