کلیدواژه‌ها = نفس
تعداد مقالات: 19
1. اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر صدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45335.1687

شمس الله سراج؛ امیر دلزنده نژاد؛ مجید ضیایی


2. فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45679.1691

سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری


3. واکاوی کارکرد نقش «قوه ی خیال» در معاد جسمانی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.40699.1607

شمس الله سراج؛ حسین امین پرست


4. تحقق نفس قبل از بدن در نظریه حدوث جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

مهدی انشایی؛ محسن جوادی


5. تبیین دوگانه انگاری مرتبه ای در نفس شناسی صدرایی و جایگاه آن در میان نظریات فلسفه ذهن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-129

10.30473/pms.2020.5012

مجید شمس آبادی حسینی؛ محمدکاظم فرقانی


7. وجود مطلق ملاصدرا و حل تعارض میان دو فرقۀ مشبهه و منزهه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-80

10.30473/pms.2018.4982

رضا رسولی شربیانی؛ مریم صمدیه


8. بررسی تقسیم‌بندی ملاصدرا از مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه‌های قرآنی آن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-55

10.30473/pms.2018.4985

سید رضا حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان؛ کاوس روحی برندق


10. قرائت اگزیستانسیالیستی از انسان‌شناسی صدرایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-33

10.30473/pms.2018.4989

محمدرضا بلانیان؛ مرتضی حاج حسینی


11. عوامل تهذیب نفس در نگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-96

سیدمحمدرضا حسینی


13. حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-142

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


14. یگانه انگاری صدرایی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-136

رضا صفری؛ حسین واله


15. آسیب شناسی کاربردهای قرآنی ملاصدرا؛ با محوریّت مبحث نفس کتاب الشواهد الربوبیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-70

معصومه رستم خانی؛ سحر کاوندی


16. تأثیر مبانی وجودشناختی بر نفس¬شناسی ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-18

جواد استادمحمّدی


17. ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-84

فهیمه شریعتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


18. تبیین نظریة تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی¬شناختی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-52

عین الله خادمی؛ سید علی رضی زاده


19. بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-22