کلیدواژه‌ها = ذرات بنیادین
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-169

احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی