کلیدواژه‌ها = اصالت وجود
تعداد مقالات: 15
1. بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45909.1695

حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی


2. بررسی معانی تصوّری مسئله اصالت وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.38975.1577

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


3. تمایز مبنایی حکمت صدرایی و حکمت سینوی در مسأله حرکت جوهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

فیض الله عابدینی کردخیلی؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


4. هستی‌شناسی صدرایی و حکمت زندگی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-132

10.30473/pms.2019.25314.1412

علی غزالی فر؛ حسین هوشنگی


5. ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

10.30473/pms.2018.4986

علی محمد برنا؛ حسین اسا


6. قرائت اگزیستانسیالیستی از انسان‌شناسی صدرایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-33

10.30473/pms.2018.4989

محمدرضا بلانیان؛ مرتضی حاج حسینی


7. نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-169

احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی


8. بررسی و نقد مقالۀ «بررسی اصالت وجود صدرایی در تفکر سینوی»

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-146

مصطفی مؤمنی؛ محمد نجاتی


9. تحول «حمل» در فلسفه اصالت وجود

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-74

محمد حسین زاده


10. بررسی پاسخ‌های صدرالمتألهین به ناسازگاری اصالت وجود و معلولیت اشیاء

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-42

نفیسه اهل سرمدی؛ مرتضی طباطبائیان نیم آورد


11. نقد و بررسی آرای میرزا ابوالحسن جلوه در مسئلة ربط حادث به قدیم

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-143

بهزاد محمدی؛ مهدی دهباشی


12. بررسی اصالت وجود صدرایی در حکمت سینوی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-127

مرتضی عرفانی


13. مبانی و راه‌حل‌های ملاصدرا در مسئلة شر

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-100

معصومه عامری؛ زهره توازیانی


14. تفاوت تأویلی آیة مبارکة نور از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-83

منا فریدی خورشیدی؛ فاطمه سلیمانی


15. بررسی انتقادی شماری از پیش فرض های معناشناختی و ادلّة نظریة «اصالت وجود»

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-110

محمّد معارفی؛ محمّدکاظم فرقانی؛ محسن فیض بخش