کلیدواژه‌ها = معلول
تعداد مقالات: 1
1. قاعده الواحد در ترازوی سنجش (با تاکید بر مبانی حکمت متعالیه)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-54

جواد پارسایی؛ سید محمد موسوی