کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی حقیقت تکامل انسان در قرآن بر اساس اندیشه‌های صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-184

مهدیه علوی فر؛ عبدالحمید فلاح نژاد