کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
تعداد مقالات: 1
1. مدل صدرایی در تفسیر اصل برابری در حقوق بشر

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-120

عبدالله صلواتی؛ شهناز شایان فر