کلیدواژه‌ها = حرکت
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی حقیقت تکامل انسان در قرآن بر اساس اندیشه‌های صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-184

مهدیه علوی فر؛ عبدالحمید فلاح نژاد


2. بررسی تطبیقی مفهوم زمان در آراء صدرالمتالهین و نظریات نسبیتی فیزیک

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-36

ولی اله خوش طینت؛ شبنم صفوی زاده