تعداد مقالات: 214
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
-24. صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-6


-23. صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-6


-22. صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-6


-21. صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-6


-19. بازخوانی نظریۀ اخلاقی ملاصدرا با تکیه بر «فضیلت‌گرایی» معاصر

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-108

رضا رضازاده؛ پریچهر میری


-18. تأویل هنجارمحور در حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

محمدرضا ارشادی‌نیا


-17. شباهت ها و تفاوت های هستی شناختی و معرفت شناختی پیامبر اسلام با سایر انسان ها از دیدگاه ملاصدرا

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-23

فریبرز احمدی نژاد؛ مرضیه اخلاقی؛ سید علی علم الهدی؛ افلاطون صادقی


-16. نقد و بررسیِ مبانیِ اثبات «وجود رابط»

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-17

علی افضلی


-15. نقدهای علامه حسن‌زاده‌ آملی بر براهین «تناهی ابعاد اجسام»

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-22

مرضیه اخلاقی؛ مسعود میشکار مطلق


-14. بررسی نقد سیدعبدالأعلی سبزواری بر مبانی توحید در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-23

مصطفی مومنی؛ مهدی افچنگی


-13. ارزیابی توجیه روایی کیفیت معاد جسمانی در دیدگاه حکیم آقاعلی مدرس

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-24

محمدرضا ارشادی‌نیا


-12. بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-24

محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری


-11. ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

10.30473/pms.2018.4986

علی محمد برنا؛ حسین اسا


-10. بررسی انتقادی ادلۀ عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

محمد سعیدی مهر؛ علی افضلی؛ جبار امینی


-9. تبیین مسئلۀ «امکان حرکت در مجردات» و پاسخ به اشکالات پیرامون آن

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-20

10.30473/pms.2019.4994

حسین اسلامی؛ عبدالله نصری


-8. نارسایی نظریه وحدت تشکیکی وجود

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-28

10.30473/pms.2020.5000

باقر حسین لو


-7. بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-22


-6. محدودیت در شناخت مراتب بالا و پایین وجود از دیدگاه ملاصدرا

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-24

محمّدعلی اخگر؛ سید صدرالدین طاهری


-5. تأثیر مبانی وجودشناختی بر نفس¬شناسی ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-18

جواد استادمحمّدی


-4. معناشناسی متون دینی با کاربست آموزه حقیقت و رقیقت در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-21

محمدرضا ارشادی‌نیا


-3. تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-37

سید حسن بطحائی


-2. استمرار ولایت بعد از خاتمیت بر اساس حکمت ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-35

محبوبه اسماعیل زاده نوقی؛ محمد حسین مهدوی نزاد؛ بیوک علیزاده


-1. بررسی تطبیقی مفهوم زمان در آراء صدرالمتالهین و نظریات نسبیتی فیزیک

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-36

ولی اله خوش طینت؛ شبنم صفوی زاده


0. رؤیا از منظر ملاصدرا و روانکاوی فروید

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-30

جلال پیکانی