دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-156 
4. بررسی تقسیم‌بندی ملاصدرا از مرگ به اخترامی و طبیعی و ریشه‌های قرآنی آن

صفحه 45-55

10.30473/pms.2018.4985

سید رضا حسینی لواسانی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان؛ کاوس روحی برندق


7. مسئولیت اخلاقی در نگاه ملاصدرا

صفحه 81-92

10.30473/pms.2018.4691

بتول طاهریان دهکردی؛ محمود شیخ الاسلامی؛ رجب اکبرزاده


12. نماد و نمادپردازی در نظام فکری ملاصدرا

صفحه 139-150

10.30473/pms.2018.4992

زیبا هاشمی حاجی بهزاد؛ مرتضی شجاری؛ مهدی محمدزاده