اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 719
تعداد پذیرش 186

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 164
تعداد مشاهده مقاله 437380
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 175254
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 54 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 48 روز
زمان داوری 16 روز
زمان پذیرش 368 روز
زمان عدم پذیرش 89 روز
درصد پذیرش 21.3 %