دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-145 
2. استمرار ولایت بعد از خاتمیت بر اساس حکمت ملاصدرا

صفحه 23-35

محبوبه اسماعیل زاده نوقی؛ محمد حسین مهدوی نزاد؛ بیوک علیزاده


9. حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا

صفحه 135-142

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی