نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

زندگی و مسائل آن به هیچ وجه از فلسفه جدا نیستند. از همان آغاز کاوش‌های فلسفی در روزگار باستان، توجه به زندگی و یافتن شیوه درست زیستن یکی از مهمترین موضوعات تفکر فلسفی فیلسوفان بود. این روند با فراز و فرودهایی در طول تاریخ فلسفه ادامه داشت و امروزه نیز احیا شده است. بررسی فلسفی ‌این موارد را می‌توان حکمت زندگی نامید. برخی از فیلسوفان چنین چیزی را موضوع اصلی تأملات فلسفی خود قرار داده‌اند. در ‌این میان ملاصدرا‌ این‌گونه نبوده است و در فلسفه متافیزیک‌محور او به طور مستقیم چنین مباحثی یافت نمی‌شود، اما ‌این مطلب بدین معنا نیست که نمی‌توان از اندیشه‌های او چنین استفاده‌ای کرد. ادعای ما ‌این است که اصول و مبانی هستی‌شناسی او ‌این قابلیت را دارند که در زمینه حکمت زندگی مورد بهره‌برداری قرار بگیرند؛ مبانی و اصولی همچون اصالت وجود، بساطت وجود، تشخص وجود، سنخیت و یکی بودن کمالات و تشکیک وجود. ‌این مبانی و اصول لوازم و دلالت‌های مهمی‌در مورد زندگی در بر دارند به طوری که می‌توانند راهنمای چگونگی زیست انسان واقع شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Ontology of Mulla Sadra and The wisdom of Life

چکیده [English]

The life and its issues don’t separate from philosophy at all. From the beginning of philosophical investigations in ancient times, attention to life and finding the right way to live were one of the most important issues of philosophical thought of philosophers. This process continued with ups and downs in the history of philosophy and nowadays has been restored. Philosophical investigation about these matters is called wisdom of life. Some philosophers would have put these matters as main theme of his philosophical meditations. But Mulla sadra doesn’t . Such issues can not explicitly found in his metaphysical philosophy. But it does not mean that we can not use his thoughts in wisdom of life. Our claim in this paper is that his ontological principles and foundations can use in the wisdom of life; foundations and principles such as principality of existence, simplicity of existence, Individuation of Existence, Similarity and Unity of Perfections, Gradation of Existence. These principles and foundations have important implications and significations about the wisdom of life and they can guide the human being to their right and good life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • Wisdom of Life
  • principality of existence
  • simplicity of existence
  • individuality of existence