تفاوت تأویلی آیة مبارکة نور از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قرآن و حدیث

2 دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

آیة مبارکة نور از جمله آیاتی است که اندیشمندان مختلف، از جمله ابن‌سینا و ملاصدرا، دست به تفسیر و تأویل آن زده‌اند. ابن‌سینا در تفسیر خود، با نگاه فلسفی صرف، تمثیل‌های موجود در آیة نور را به مراتب عقل نظری تأویل می‌برد. در مقابل، ملاصدرا با بهره‌گیری از مبنای اصالت وجود و تشکیک وجود سعی در تبیین نظامی برای نزول فیض و رحمت الهی دارد و تمثیل‌های آیة نور را با این نظام تطبیق می‌دهد. آنچه در تفسیر ملاصدرا از آیة نور اهمیت دارد آن است که در عین وجود صورتبندی‌های مشائی در براهین منطقی صدرا برای اثبات وجود خدا به‌مثابة نور، باز هم جنبة فلسفی ـ عرفانی وجه غالب و بارز تفسیر او بر آیة نور است. دغدغة فکری و تفاوت رویکرد ابن‌سینا و ملاصدرا، تفاوت روش‌شناختی تفسیری ابن‌سینا و ملاصدرا و توجه ملاصدرا به ظاهر و عبور از ظاهر به باطن از جمله عوامل مبنایی تفاوت تأویلی ابن‌سینا و ملاصدرا از آیة شریفة نور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Avicenna and Mulla Sadra on the Exegesis of Q24: 35

چکیده [English]

Q24: 35 (known as the verse of the Light) is among the verses that have been interpreted by some philosophers, some of whom are Avicenna and Mulla Sadra. Avicenna suggests a purely philosophical interpretation and understands the analogies of the verse as the levels of theoretical reason. By contrast, based on the notions of principality and gradation of existence, Mulla Sadra tries to come up with a system of divine grace descent and adapts the analogies of the verse to this system. It is important that although Mulla Sadra tries to prove the existence of God as the Light through Peripatetic approaches, his exegesis of the verse preserves its mystical approach as well as its philosophical one.The difference in aims, attitudes, exegetical methods and the degree to which they consider the apparent meaning are the main factors which distinguish Avicenna from Mulla Sadra on the Exegesis of Q24: 35.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light
  • Exegesis
  • Levels of Reason
  • System of Grace
  • principality of existence
  • existential gradation
  • Avicenna
  • Mulla Sadra

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید