تعداد دوره‌ها

8

15
304
  183
26
431,248
5
79

 

دو فصلنامه علمی - پژوهشی

حکمت صدرایی

 

این مجله براساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود

این نشریه از شماره اول(پاییز و زمستان 1391) دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور است

 

«مسئولیت علمی و اخلاقی هر مقاله بر عهده نویسنده مسئول مقاله است»

 

«مسئولیت ارسال فایل‌ها، پیگیری مقاله، انجام اصلاحات و ارسال فایل نهایی مقاله بر عهده نویسنده مسئول مقاله است»

 

از نویسندگان بابت داوری و چاپ مقاله هزینه دریافت می شود

 

تذکر: استفاده از مقالات منتشر شده این مجله در سایر آثار و مقالات علمی پژوهشی فقط به شرط ذکر منبع، مجاز می باشد

 مقالات دریافت شده قبل از بررسی و ارزیابی، در سامانه‌های همانندجو مانند: INOOR و ITenticate  مشابهت‌یابی‌ می‌شود

 

 

 این نشریه آماده دریافت مقالات علمی ـ پژوهشی در زمینه موضوعات ذیل می‌باشد:

بازخوانی دیدگاه‌های اندیشه صدرایی در حوزه مباحث فلسفه دین و فلسفه اخلاق

ریشه ها و مبانی فلسفه ملاصدرا در فلسفه هنر و فلسفه سیاسی

اندیشه فیلسوفان مکتب حکمت متعالیه در حوزه فلسفه اسلامی

دیدگاه‌های اندیشمندان صدرایی در حوزه معرفت شناسی

اندیشه فیلسوفان صدرایی در حوزه اخلاق و فلسفه دین

دیدگاه‌های اندیشمندان صدرایی در حوزه وجودشناسی

مقایسه اندیشه صدرایی با اندیشه های فلسفی جدید

دیدگاه‌های اندیشمندان صدرایی در حوزه عرفان

دیدگاه‌های اندیشمندان صدرایی در حوزه کلام

نوآوری های ملاصدرا در فلسفه اسلامی

جایگاه اندیشه صدرایی در جهان اسلام

  

این مجله سرقت ادبی را بررسی می‌کند

دانلود مقاله از سایت این مجله رایگان است

 

 

bb036 f56320a498
شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-164