تعداد دوره‌ها

8

15
310
  186
26
442,256
5
79

 

 

حکمت صدرایی

 دو فصلنامه علمی - پژوهشی

این مجله براساس مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود

این نشریه از شماره اول(پاییز و زمستان 1391) دارای امتیاز علمی ـ پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور است

«مسئولیت علمی و اخلاقی هر مقاله بر عهده نویسنده مسئول مقاله است»

 «مسئولیت ارسال فایل‌ها، پیگیری مقاله، انجام اصلاحات و ارسال فایل نهایی مقاله بر عهده نویسنده مسئول مقاله است»

تذکر: استفاده از مقالات منتشر شده این مجله در سایر آثار و مقالات علمی پژوهشی، فقط به شرط ذکر منبع مجاز می باشد

 مقالات دریافت شده قبل از بررسی و ارزیابی، در سامانه‌های همانندجو مانند: INOOR و ITenticate  مشابهت‌یابی‌ می‌شود

  از نویسندگان بابت داوری و چاپ مقاله هزینه دریافت می شود

 

                                                                                                                                        «این مجله سرقت ادبی را دنبال می کند»    «دانلود مقاله از سایت این مجله رایگان است»

bb036 f56320a498

  مقالات علمی ـ پژوهشی با محوریت فلسفه ملاصدرا و در زمینه هایذیل قابل بررسی و داوری است:

بازخوانی دیدگاه‌های اندیشه صدرایی در حوزه مباحث فلسفه دین و فلسفه اخلاق

ریشه ها و مبانی فلسفه ملاصدرا در فلسفه هنر و فلسفه سیاسی

اندیشه فیلسوفان مکتب حکمت متعالیه در حوزه فلسفه اسلامی

دیدگاه‌های اندیشمندان صدرایی در حوزه معرفت شناسی

اندیشه فیلسوفان صدرایی در حوزه اخلاق و فلسفه دین

دیدگاه‌های اندیشمندان صدرایی در حوزه وجودشناسی

مقایسه اندیشه صدرایی با اندیشه های فلسفی جدید

دیدگاه‌های اندیشمندان صدرایی در حوزه عرفان

دیدگاه‌های اندیشمندان صدرایی در حوزه کلام

نوآوری های ملاصدرا در فلسفه اسلامی

جایگاه اندیشه صدرایی در جهان اسلام

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-164