داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد ابراهیم نتاج فلسفه ملاصدرا عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
روح اله احمدزاده کرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
سید محمدرضا احمدی طباطبایی عضو علمی دانشگاه امام صادق(ع)
مرضیه اخلاقی دانشگاه پیام نور
احمد آخوند دانشگاه پیام نور
محمدرضا ارشادی‌نیا دانشگاه حکیم سبزواری / عضو هیت علمی
رضا اکبری فلسفه ملاصدرا استاد گروه فلسفه اسلامی و کلام، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
میثم اکبرزاده دانشگاه پیام نور
محمدتقی امینی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
عباس بخشنده بالی عضو هیات علمی دانشگاه مازنداران
سید حسن بطحائی فلسفه ملاصدرا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سید میثم بهشتی نژاد دانشگاه
علیرضا پارسا فلسفه ملاصدرا دانشگاه پیام نور
علی پریمی عضو هیات علمی و ریس مرکز دامغان
جلال پیکانی دانشگاه پیام نور
رضا تقیان ورزنه دانشگاه پیام نور
محسن جوادی دکتر محسن جوادی
محمد جعفر حیدری پیام نور
مرتضی حسین‌زاده دانشگاه زنجان
مهدی خادمی دانشگاه پیام نور
حامده خادم جهرمی فلسفه ملاصدرا هیات علمی دانشگاه پیام نور
غلامحسین خدری آراء و نظرات فلاسفه و اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان در مباحث فلسفه ملاصدرا مرکز تهران جنوب گروه آموزشی فلسفه کلام و اخلاق دانشگاه پیام نور استان تهران جنوب
ولی اله خوش طینت عضو هیئت علمی /دانشگاه پیام نور اردبیل
یداله دادجو تاد یار دانشگاه پیام نور
فاطمه رحیمی عضو علمی دانشگاه پیام نور
رضا رسولی شربیانی فلسفه ملاصدرا رئیس پیام نور واحد بین المللی کیش
مهین رضائی دانشگاه پیام نور
محمدنقی رفعت نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز قم
اسماعیل زارعی حاجی آبادی فلسفه ملاصدرا دانشگاه پیام نور بندرعباس هیات علمی
مهدی زمانی دانشگاه پیام نور
مهدی سپهری
حسن سیدعرب بنیاد دائره المعارف اسلامی
محمدجواد سعدی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
میثم سفیدخوش دانشگاه شهید بهشتی
شهناز شایان فر فلسفه ملاصدرا عضو هیات علمی
زینب شکیبی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور - واحد پردیس
سعیده سادات شهیدی
افلاطون صادقی فلسفه ملاصدرا دانشگاه پیام نور یزد
فاطمه صادق زاده فلسفه ملاصدرا دانشیار. دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
محمدحسن صانعی پور استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور
عبدالرضا صفری حلاوی دانشگاه پیام نور
عبداله صلواتی فلسفه ملاصدرا دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمیدرضا ضیائی دانشگاه پیام نور
امن اله طایران سرپرست دانشگاه پیام نور بهارستان
محمد جواد طالبی چاری فلسفه ملاصدرا عضو هیئت علملی دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن
حسن عباسی حسین آبادی آراء و نظرات فلاسفه و اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان در مباحث فلسفه ملاصدرا عضو علمی دانشگاه پیام نور
اکرم عسکرزاده مزرعه عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه علیپور فلسفه ملاصدرا عضو هیئت علمی
سیدعلی علم الهدی دانشگاه پیام نور
علیرضا فرجی فلسفه ملاصدرا دانشگاه پیام نور
هادی فنائی اشکوری عضو گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین)
سحر کاوندی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان
ناصر محمدی فلسفه ملاصدرا عضو علمی مرکز تهران جنوب
علی پدرام میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
علی مروّت
سیدمحّمد منافیان دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسین مهدوی نژاد فلسفه ملاصدرا دانشگاه پیام نور
مصطفی مؤمنی فلسفه ملاصدرا دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
ناصر مؤمنی دانشگاه پیام نور
امیر نصری دانشگاه علامه طباطبایی
ابراهیم نیک صفت دانشگاه پیام نور
حسین هوشنگی دانشگاه امام صادق(ع)
محمدصادق واحدی فرد دانشگاه پیام نور
علی واعظی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور