تبلور انسان شناسی صدرایی در نهضت امام خمینی(ره)

رضا رسولی شربیانی؛ محمّدصادق جمشیدی راد؛ حسن خودروان

دوره 2، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 31-42

چکیده
  انسان­شناسی ملاصدرا، در پرتو تفکّر فلسفی او، مبنای یک نظام تربیتی و اخلاقی در جهان اسلام است. او، با تکیّه بر اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و تبیین نظام استکمالی جهان، توانسته است تکامل پذیری و تربیت پذیری انسان از مرتبة مادّی تا مقام خلافت الهی را ترسیم نماید. امام خمینی نیز به عنوان یکی از پیروان حکمت متعالیه، با تفکّر برگرفته ...  بیشتر