تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

«تناسخ ملکوتی» در اصطلاح، انتقال نفس از بدن دنیوی به بدن اخروی مناسب با اوصاف و ملکات اخلاقی و ظهور آن در آخرت است. صدرالمتألهین شیرازی بر اساس مبانی حکمت متعالیه از جمله اصالت وجود، حرکت جوهری، تشکیک وجود، اتحاد عاقل و معقول و مبنای انسان‌شناسیِ خویش به تناسخ ملکوتی استدلال کرده است. وی با استناد به دلایل عقلی و آیات و روایات اثبات کرده است که باورها و اعمال اختیاری سبب تحول نفس و ایجاد صورت نوعیة جدیدی در انسان شده که انسان با همان صورت نوعیة مکتسبه از اعمال و ملکات نفسانی به عالم آخرت منتقل و با آن محشور می‌شود. از نظر ملاصدرا این نوع تحول باطنی، همان نظریة تناسخ ملکوتی و تجسم اعمال مأخوذ از شرع است که همچنین مورد تأیید عقل و وحی و اهل کشف است. در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم تناسخ ملکوتی و تفاوت آن با تناسخ ملکی، مبانی عقلی و نقلی تناسخ ملکوتی و تجسم اعمال با تکیه بر آثار فلسفی و تفسیری صدرالمتألهین بررسی و تحلیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra on “divine metempsychosis”

نویسنده [English]

  • seedhasan bathayi
Faculty member and Assistant Professor pnu tehran
چکیده [English]

“Celestial metempsychosis” is transferring the soul from physical body to the other-worldly one according to moral attributes and their manifestation in the afterlife. On the basis of some Transcendent Philosophy’s principles like primacy of existence, substantial motion, gradation of being, union between the intellect and the intelligible as well as the bases of his philosophical anthropology, Mulla sadra argued for “celestial metempsychosis”. relying on rational arguments as well as Quranic verses and prophetic traditions, he proved that one’s beliefs and free acts cause transformation of their soul and construction of a new forma individualis in human being so that he will transfer to the other world with the very acquired forma individualis. In Mulla Sadra’s view, this sort of intrinsic transformation is the very theory of bodily resurrection and embodiment of the deeds derived from scripture which is authenticated by wisdom and revelation as well as intuition. In this research, after elucidating the concept of “celestial metempsychosis” and its difference with corporeal one, I will examine the intellectual bases of celestial metempsychosis and embodiment of deeds based on philosophical and interpretive works of Mulla Sadra.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celestial Metempsychosis
  • Embodiment of Acts
  • Bodily resurrection
  • substantial motion
  • Mulla Sadra

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید