یگانه انگاری صدرایی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در فلسفة ملاصدرا پس از اثبات نفس، به مجرد و غیر مادی بودن نفس استدلال می‌شود. حال پرسش این است که با وجود نفس مجرد، آیا ملاصدرا دوگانه‌انگار است یا یگانه‌انگار؟ در این مقاله بر اساس اصول صدرایی روشن خواهد شد که وجود انسان، از نطفه تا آخرین مراتب تجردش، حقیقت واحدی است که مدارج و حیثیات گوناگون دارد و مفهوم نفس و بدن از آن مراتب و حیثیات گوناگون انتزاع می‌شود بدون آن‌که مرز دقیق و غیر قابل عبوری بین آن‌ها وجود داشته باشد. اصل حرکت جوهری و تکامل ذاتی به همراه وحدت حقیقت وجود امکان چنین تبیینی را برای صدرا فراهم می‌کند. وی همچنین، با کمک‌گرفتن از مدل مفهومی اصل وحدت صورت و ماده (فعل و قوه)، وجود انسان را حقیقتی می‌شمارد که دارای دو جنبة فعل و قوه (نفس و بدن) است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sadraian Monism

نویسندگان [English]

  • reza safari 1
  • hossein valeh 2
چکیده [English]

In Mulla Sadra’s philosophy, after the soul is proved, it is argued that it must be abstract and immaterial. However, considering the abstract soul, it should be answered whether Mulla Sadra is dualistic or monistic? In this study, based on Sadra’s principles, it will become clear that the human being is a single reality from sperm to his last stages of abstractness, and various respects and stages is abstracted from it and then the concept of soul and body is obtained from those various respects and stages without being any exact and specific boundaries among them. The principle of substantial movement and essential evolution as well as existential unity enables Sadra to explain these concepts. He also uses the conceptual model of principle of the unity of matter and form (potentiality and actuality) and then considers the man as a reality that has two aspects of actuality and potentiality (soul and body).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • soul
  • The Relationship between the Soul and Body
  • Monism
  • The Principle of the Unity of form and matter. The Principle of the Unity of Potentiality and Actuality

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید