فاعل و منشاء سِحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور مذهبی ریاست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی و مسئول فرهنگی واحد خضری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی/استاد راهنما

3 عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی/استاد مشاور

10.30473/pms.2020.4995

چکیده

نفس انسان با جهان خارج در تعامل است و بر آن تاثیر می گذارد و هرچه نفس قویترشود، دایره تأثیر آن بر جهان بیرون توسعه و گسترش می یابد . همین نکته مبنای اصلی تحلیل ما در بحث منشاء سحر بشمار می آید.
براین اساس سوال اصلی تحقیق اینست که دیدگاه ابن سینا و مکتب صدرا درباره منشاء سِحر چیست؟ البته علاوه براین از آموزه های دینی نیز برای حل مساله مدد خواهیم گرفت تا اینکه به پاسخ علمی و تحقیقی منشاء و ماهیت سحر دست یافته و با استناد به منابع مذکور آن را اثبات نماییم که منشاء و فاعل سحر کیست یا چیست؟
روش تحقیق دراین مقاله توصیفی تحلیلی می باشد که درصدد است بیان کند که انجام کارها و امور خارق العاده به سبب و میزان قوت اراده نفس مربوط می شود و تأثیر آن از قانون سببیت وعلت و معلول است و قدرت روحی بعضی انسان ها عامل و منشاء بوجود آمدن کارهای فوق العاده و یا خارق العاده مانند سحر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Subject and origin of magic from the perspective of Ibn Sina, Mulla Sadra and philosophers following school

نویسندگان [English]

  • JAHANG MSOODI 2
  • abbas javareshkiyan 3
چکیده [English]

Subject and origin of magic from the perspective of Ibn Sina, Mulla Sadra and philosophers following school
The human soul interacts with the outside world and it affects the soul gets stronger, develop and expand the circle of its impact on the outside world.
Accordingly, the main research question is: What is magic about the origin of Ibn Sina and Mulla Sadra's school? The addition of religious teachings will also help to solve the problem to respond to the scientific and research the origin and nature of magic achieved and according to our sources prove the origin and who is the subject of magic or what?
This article is descriptive-analytic methodology that seeks to express do things and extraordinary things because of the strong will of the soul and the impact of cause and effect is causal law and mental strength and origin of some human beings to create something extraordinary or supernatural is like magic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • magic
  • Mulla Sadra
  • Miracle
  • dignity