شناخت پذیرى خداوند از منظر صدرالمتألهین

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قم.

10.30473/pms.2020.5007

چکیده

شناخت خداوند متعال و نحوه رسیدن به موجود نامتناهی همواره ازدغدغه های فیلسوفان بزرگ بوده است. از نظر ملاصدرا ادراک ذات الهی برای انسان ها مقدور نیست اما برهان آوری برای خداوند متعال به صورت برهان شبیه به لم ممکن است. دربراهین اثبات خدا تنها چیزی که ثابت می شود این است که این مفهوم دارای مصداق است اما شناختی به مصداق برای ما حاصل نمی شود. مقصود ملاصدرا از برهان صدقین، شناخت ذات خداوند متعال از روی آثار و مخلوقات است و هر کسی به اندازه درجه وجودی خود با مشاهده مخلوقات خداوند متعال به ادراک حضوری خداوند متعال از وراءحجاب نائل می شود. این تببین منجر به الهیات سلبی نمی شود بلکه در عین تاکید بر عدم مشابهت بین خالق و مخلوق از نظر شدت وجودی و تفاوت آنان از جهت تناهی و عدم تناهی، تاکید بر عینیت ما به الاشتراک و ما به الاختلاف نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

God's recognizability in the wiewpoint of Sadr Al-Motaaliyin

نویسنده [English]

  • mahdi azadparvar 1
چکیده [English]

Abstract:
(Almighty) God's knowledge and the way to reach the infinite being has always been the concern of great philosophers.In Mulla Sadra's standpoint, it is not possible to perceive divine nature for human beings, but argumentation to Almighty God is possible in the form of a proof similar to Lem. In the proofs of God, the only thing that proves to be that this concept has an instance, but no cognition to instance is obtained for us. The purpose of Mulla Sadra from the Seddiqin's argument is the knowledge of the essence of the Almighty God from the effects and creatures, and everyone as much as her existential degree by observing the creatures of Almighty God, will achieve the presential perception of the Almighty God from behind Hijab. This explanation does not lead to negative theology, but at the same time emphasizing the dissimilarity between the Creator and the creature in terms of existential intensity and their difference in terms of finitude and infinity, there is also an emphasis on objectivity of unity and difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Intellect
  • cognition
  • proof
  • argument