نظریة عدم امکان شناخت حقیقت اشیاء از دیدگاه ملاصدرا

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مسئلة این پژوهش، تحلیل دیدگاه ملاصدرا در نقد نظریة عدم امکان شناخت حقایق اشیاء و نیز بررسی انتقادی نظریة ملاصدرا در امکان شناخت حقایق امور است. ملاصدرا دو نظریة امتناع شناخت حقایق بسایط و امتناع شناخت حقایق همة اشیاء را نقد و تحلیل می‌کند. بنا بر نظر ملاصدرا، ماهیت را می‌شناسیم در عین آن‌که وجود را نمی‌شناسیم. این بدین معنی است که ما حقایق اشیاء را می‌شناسیم و عدم معرفت به همة لوازم اشیاء به سبب عدم علم به وجود آن‌هاست، نه عدم علم به ماهیت آن‌ها؛ عدم آگاهی ما به همة لوازم و آثار اشیاء معلول عدم علم به حقیقت وجود شیء است، اما بر اساس تعابیر مختلفِ رابطة ماهیت و وجود در حکمت متعالیه، امکان ندارد کنه ماهیت چیزی را بشناسیم و از حقیقت وجود آن بی‌خبر بمانیم؛ علاوه بر این‌که تحویل مفهوم حقیقت به ماهیت، در نظریة عدم امکان شناخت حقیقت، نارواست. تبیین رابطة وجود و ماهیت نشان می‌دهد که نمی‌توان بین علم به ماهیت یک شیء موجود خارجی و علم به وجود آن مرز عبورناپذیری قائل شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mullā Sadrā on the Impossibility of Knowing the Reality of Objects

نویسنده [English]

  • Morteza Jafarian
چکیده [English]

This research is aiming at analyzing Mullā Sadrā's view on the theory of impossibility of knowing the reality of objects. Sadra criticizes the theory of impossibility of knowing reality of simple objects as well as that of impossibility of knowing reality of all objects. Sadra believes that although we know natures of things, we do not know the reality of existence. This means that we know the reality of things and the lack of knowledge of their attributes and properties does not infer the lack of knowledge of their nature. But it seems to us, based on different interpretations of the relationship between nature and existence in Transcendent Philosophy, that it is impossible to know what the nature of objects is and at the same time remain unaware of the reality of their existence. Besides, the reduction of reality to nature in these theories is not the case. According to Mullā Sadrā, we can know reality of objects via presence not conceptual knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility of Knowledge
  • Reality
  • nature
  • Conceptual Knowledge
  • attributes
  • Mullā Sadrā

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید