نویسنده = مرضیه اخلاقی
تعداد مقالات: 4
1. چیستی « شخصیت» و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن درحکمت متعالیه صدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.30473/pms.2019.49683.1747

مرضیه اخلاقی


2. مقایسه و ارزیابی رابطه جاودانگی و معنای زندگی در اندیشه تولستوی وملاصدرا

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-124

سعدی صفاری؛ رضا رسولی شربیانی؛ مرضیه اخلاقی


3. نقدهای علامه حسن‌زاده‌ آملی بر براهین «تناهی ابعاد اجسام»

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-22

مرضیه اخلاقی؛ مسعود میشکار مطلق


4. ارزیابی انتقادی ملاصدرا از نظریة صور مرتسمة ابن سینا

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 24-36

مرضیه اخلاقی