نویسنده = سید مرتضی حسینی شاهرودی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقدهای متأخران بر دیدگاه ملاصدرا دربارۀ ادراک صورت‌های خیالی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-190

10.30473/pms.2019.4980

محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی