نویسنده = جواد پارسایی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا دربارۀ ادراکات جزئی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-69

10.30473/pms.2019.5002

جواد پارسایی؛ حسین غفاری


2. قاعده الواحد در ترازوی سنجش (با تاکید بر مبانی حکمت متعالیه)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-54

جواد پارسایی؛ سید محمد موسوی