نویسنده = مهدیه علوی فر
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی حقیقت تکامل انسان در قرآن بر اساس اندیشه‌های صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-184

مهدیه علوی فر؛ عبدالحمید فلاح نژاد