کلیدواژه‌ها = تناهی ابعاد
تعداد مقالات: 1
1. نقدهای علامه حسن‌زاده‌ آملی بر براهین «تناهی ابعاد اجسام»

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-22

مرضیه اخلاقی؛ مسعود میشکار مطلق