کلیدواژه‌ها = علم پیشین الهی
تعداد مقالات: 2
1. علم پیشین الهی از دیدگاه حکمت صدرایی و سینوی و تطبیق آن با آیات و روایات

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

عباس حاجیها؛ محمدرضا ضمیری؛ یدالله دادجو؛ محمد الهی


2. ارزیابی انتقادی ملاصدرا از نظریة صور مرتسمة ابن سینا

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 24-36

مرضیه اخلاقی