کلیدواژه‌ها = ذهن
تعداد مقالات: 5
1. بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-24

محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری


2. بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-86

زهرا اسکندری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


4. مقایسه دیدگاه فاضل قوشچی و ملاصدرا پیرامون وجود ذهنی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156

نجف یزدانی؛ محمد حسین دهقانی


5. ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-84

فهیمه شریعتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی