کلیدواژه‌ها = علم حضوری
تعداد مقالات: 4
1. علم پیشین الهی از دیدگاه حکمت صدرایی و سینوی و تطبیق آن با آیات و روایات

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

عباس حاجیها؛ محمدرضا ضمیری؛ یدالله دادجو؛ محمد الهی


2. تجربۀ زیسته و علم حضوری، دو رویکرد در نظام معرفتی دیلتای و ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-106

حسن رهبر؛ علیرضا حسن پور


3. فروکاهش تقریرهای ملاصدرا از رابطة خودشناسی و خداشناسی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-116

محمدکاظم فرقانی؛ امیر راشدی نیا


4. علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-33

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی