موضوعات = فلسفه ملاصدرا
تعداد مقالات: 162
1. تحلیل پاسخ شیخ اشراق و ملاصدرا به اشکال «کلی بودن جزئی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

مهدی لاجوردی؛ مرتضی حاجی حسینی


2. تبیین جایگاه وجودی و معرفتی عقل فعال از نظر ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

زهرا حسام محمدی؛ علی افضلی


3. نظریۀ بدیع علامه طباطبایی در باب تمایز نفس ملکوتی و نفس حاصل از اشتداد، بستری برای تحوّل در انسان شناسی صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.39874.1594

قاسمعلی کوچنانی؛ رحیم حسن زاده


4. بررسی تطبیقی و ارزیابی برهان صدیقین ملاصدرا و برهان امکان و وجوب ابن سینا و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.30473/pms.2019.48574.1731

مالک عبدیان کردکندی؛ غلامحسین خدری؛ جلال پیکانی؛ علیرضا پارسا


5. بررسی ملاک غایتمندی افعال طبیعی و تبیین نوآوری های ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.39365.1584

محمود آهسته؛ زهرا کاشانیها


6. هستی شناسی و نقش ادراکی خیال در فلسفه اسلامی(از ابن سینا تا ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41476.1625

سید مهدی میرهادی؛ محمد نجفی


7. نقش حمل محیط و محاط در تبیین نظریه وحدت شخصی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1398

10.30473/pms.2019.47197.1712

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


8. نقش تقریرهای مختلف اختیار در به‌کارگیری نظریه‌های مجازات (با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41423.1624

محمد حسین زاده


9. چالش وجود ماده و راه برون رفت از آن (تبیینی نو از نظریه ماده و صورت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

10.30473/pms.2020.48170.1728

محمد مهدی کمالی


10. بررسی ادراک حسّی از دیدگاه ارسطو، ابن‌سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

10.30473/pms.2020.49157.1740

محمدحسین مختاری


11. واکاوی تصویرسازی ملاصدرا از اخلاق برپایه رویکرد سنجش‌گرایانه فلسفی در پرتو آراء اندیشمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.44447.1673

فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی


12. بررسی انتقادی ادلۀ عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

محمد سعیدی مهر؛ علی افضلی؛ جبار امینی


13. کاربرد زبان در معرفت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.30473/pms.2019.46188.1697

لیلا روستایی پاتپه؛ محمد محمد رضایی


14. فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45679.1691

سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری


15. بررسی معانی تصوّری مسئله اصالت وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.38975.1577

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


16. تبیین تکامل تجردی انسان پس از مرگ از منظر فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41989.1631

حسین خالقی پور؛ ناصر مؤمنی؛ مهدی زمانی


17. بازخوانی و واکاوی براهین فلسفی توحید ربوبی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.42967.1647

محمدعلی وطن دوست


18. تحقق نفس قبل از بدن در نظریه حدوث جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

مهدی انشایی؛ محسن جوادی


19. حیات تاریخی حکمت متعالیه پس از ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.30473/pms.2019.49664.1746

سیداحمد عقیلی؛ کریم نجفی برزگر؛ محمدرضا عامری برکی


20. رابطه "انسان" و "جهان" در تطبیق نظرگاه ملاصدرا و رورتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.47019.1710

علی جعفری اسکندری؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری


21. تبیین و تحلیلی فلسفی «مرگ اندیشی» و «معنای زندگی» در اندیشه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.30473/pms.2020.48590.1732

غلامحسین خدری


22. بررسی تطبیقی تکون خلقت و عقلانی یا وحیانی بودن خلق از عدم از منظر آکویناس و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.50326.1752

ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری


23. فاعلیت الهی از دیدگاه گریفین و نقد آن بر پایه فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.44990.1679

زینب اختری؛ عبداله صلواتی


24. بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45909.1695

حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی


25. مفهوم «فرهنگ متعالیه» در اندیشه ی ملاصدرا و ارتباط آن با شکل گیری شهر مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41036.1612

مرتضی شجاری؛ عاطفه صداقتی