نویسنده = محمدکاظم فرقانی
تعداد مقالات: 1
1. فروکاهش تقریرهای ملاصدرا از رابطة خودشناسی و خداشناسی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-116

محمدکاظم فرقانی؛ امیر راشدی نیا