نویسنده = مجید صادقی حسن آبادی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی نسبت علم و عصمت از نگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1397

10.30473/pms.2018.41660.1629

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری


2. تحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صدرالمتألهین

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-76

مهران رضایی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ احمد رستم پور