نویسنده = محمد نجفی
تعداد مقالات: 2
1. هستی شناسی و نقش ادراکی خیال در فلسفه اسلامی(از ابن سینا تا ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41476.1625

سید مهدی میرهادی؛ محمد نجفی


2. نسبت خیال با معرفت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-161

سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ محمد نجفی