نویسنده = جهانگیر مسعودی
تعداد مقالات: 2
1. فاعل و منشاء سِحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-105

10.30473/pms.2020.4995

محمد سالاری؛ جهانگیر مسعودی؛ عباس جوارشکیان


2. نگرشی تطبیقی بر اندیشۀ اصالت وجود و نظریۀ مکانیک کوانتومی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-169

احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال؛ جهانگیر مسعودی