کلیدواژه‌ها = علم
تعداد مقالات: 5
1. رابطه امور متغیّر عالم با علم ثابت خداوند در حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.46561.1703

فاطمه علیپور


2. مقایسۀ دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا دربارۀ ادراکات جزئی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-69

10.30473/pms.2019.5002

جواد پارسایی؛ حسین غفاری


3. علم و ادراک حیوانات در حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-137

10.30473/pms.2018.4983

حمیدرضا میرزایی؛ ابراهیم سعدی


4. ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

10.30473/pms.2018.4986

علی محمد برنا؛ حسین اسا


5. مقایسه دیدگاه فاضل قوشچی و ملاصدرا پیرامون وجود ذهنی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156

نجف یزدانی؛ محمد حسین دهقانی