کلیدواژه‌ها = انسان‌شناسی
تعداد مقالات: 5
1. تبیین هستی و چیستی انسان از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-105

احسان رحیمی خورزوقی؛ مهدی سپهری


2. تربیت انسان در پرتو انسان‌شناسی صدرایی

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-167

ناصر مؤمنی


3. معادشناسی تطبیقی (مقایسة تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و آگوستین)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-112

محمد تقی کرمی قهی؛ عباس جنگ


4. تبلور انسان شناسی صدرایی در نهضت امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 31-42

رضا رسولی شربیانی؛ محمّدصادق جمشیدی راد؛ حسن خودروان