کلیدواژه‌ها = ادراک
تعداد مقالات: 6
1. فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45679.1691

سیدمحمدحسین نقیبی؛ عبدالله نصری


2. علم و ادراک حیوانات در حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-137

10.30473/pms.2018.4983

حمیدرضا میرزایی؛ ابراهیم سعدی


3. ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

10.30473/pms.2018.4986

علی محمد برنا؛ حسین اسا


4. بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-86

زهرا اسکندری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


5. ذهن و تأثیرات بی واسطة آن از نظر ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-84

فهیمه شریعتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


6. تحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صدرالمتألهین

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-76

مهران رضایی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ احمد رستم پور