کلیدواژه‌ها = خیال
تعداد مقالات: 3
1. تحقیقی پیرامون قوۀ اعطای حَدّ در ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

میکائیل جمال پور؛ مهدی آقاپور بیشک


2. نسبت خیال با معرفت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-161

سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصر آبادی؛ محمد نجفی


3. تحلیل جایگاه خیال و وهم در گسترۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صدرالمتألهین

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-76

مهران رضایی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ احمد رستم پور