کلیدواژه‌ها = وحدت شخصی وجود
تعداد مقالات: 5
1. بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45909.1695

حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی


2. سازگاری نظریۀ وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-44

10.30473/pms.2018.5014

مرتضی حسین زاده؛ طاهره کمالی زاده


4. مطالعه ی تطبیقی لوازم فلسفی نظریه ی وحدت شخصی وجود و وحدت تشکیکی وجود

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-50

باقر حسین لو؛ حامد ناجی اصفهانی


5. جایگاه هستی شناختی فیض منبسط در حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-83

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی