کلیدواژه‌ها = معاد جسمانی
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی کارکرد نقش «قوه ی خیال» در معاد جسمانی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.40699.1607

شمس الله سراج؛ حسین امین پرست


2. بازخوانی معاد جسمانی در پرتوی وحدت شخصی وجود در حکمت صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45909.1695

حجت اسعدی؛ وحیده فخار نوغانی


3. تبیین کارکرد تجرّد قوه خیال در معاد جسمانی از نگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.42174.1638

مرتضی حسین زاده؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد


4. ارزیابی توجیه روایی کیفیت معاد جسمانی در دیدگاه حکیم آقاعلی مدرس

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-24

محمدرضا ارشادی‌نیا


5. رویکرد فلسفی و اعتقادی ملاصدرا در انسجام‌بخشی به حَشر جسمانی انسان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-96

دلبر شجاع آباجلو؛ محمد ذبیحی


6. معادشناسی تطبیقی (مقایسة تطبیقی معاد جسمانی نزد صدرالدین شیرازی و آگوستین)

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-112

محمد تقی کرمی قهی؛ عباس جنگ


7. تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-37

سید حسن بطحائی