تعداد مقالات: 214
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
26. واقع گرایی معرفت شناختی غیر مستقیم از دیدگاه ملاصدرا

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-32

اعظم اسلامی نشلجی؛ محمد سعیدی مهر


28. ملاک های زیبایی‌شناسی در فرم و محتوا، از نگاه ملاصدرا

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-40

سید مهدی امامی جمعه؛ جمال احمدی


29. تحقیقی پیرامون قوۀ اعطای حَدّ در ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

میکائیل جمال پور؛ مهدی آقاپور بیشک


30. قرائت اگزیستانسیالیستی از انسان‌شناسی صدرایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-33

10.30473/pms.2018.4989

محمدرضا بلانیان؛ مرتضی حاج حسینی


31. تحلیل و بررسی نظام احسن از منظرحکمت متعالیه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-30

10.30473/pms.2019.4991

سیدحسن بطحایی


32. تحلیل نظریه شیئیت معدوم در حکمت سینوی و صداریی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-42

10.30473/pms.2020.5008

محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد جعفر حیدری


34. ارزیابی انتقادی ملاصدرا از نظریة صور مرتسمة ابن سینا

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 24-36

مرضیه اخلاقی


35. بازسازی سیرِ سه مرحله ای مبحث علیّت در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-30

سیدحسن سعادت مصطفوی؛ سیدمیثم بهشتی نژاد؛ بیوک علی زاده


36. علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-33

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


37. مقایسه دیدگاه بیکن و ملاصدرا در مورد موانع شناخت

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-53

فاطمه ترکاشوند؛ زهره توازیانی


38. نظریة تنزیل- تأویل در اندیشة صدرالمتألهین؛ مقدمه‌ای بر فلسفة دینی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-53

زهیر انصاریان؛ رضا اکبریان؛ لطف الله نبوی


39. معیار صدق و توجیه معرفت در نظام معرفتی صدرایی و اشراقی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-53

حسن رهبر؛ شمس الله سراج


40. مطالعه ی تطبیقی لوازم فلسفی نظریه ی وحدت شخصی وجود و وحدت تشکیکی وجود

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-50

باقر حسین لو؛ حامد ناجی اصفهانی


41. بررسی پاسخ‌های صدرالمتألهین به ناسازگاری اصالت وجود و معلولیت اشیاء

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-42

نفیسه اهل سرمدی؛ مرتضی طباطبائیان نیم آورد


42. بازگشت علیت به تشأن، چالشها و پاسخها

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-62

روح الله سوری؛ محمد مهدی گرجیان


44. علم پیشین الهی از دیدگاه حکمت صدرایی و سینوی و تطبیق آن با آیات و روایات

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

عباس حاجیها؛ محمدرضا ضمیری؛ یدالله دادجو؛ محمد الهی


45. سیر انفسی از منظر غزالی و ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-58

10.30473/pms.2020.4990

یدالله دادجو؛ امیررضا وارث


46. خوانشی دینی‌ـ‌فلسفی از هبوط نفس انسانی در نگاه صدرالمتألهین

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-44

10.30473/pms.2019.4996

راحله بطلانی اصفهانی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ جعفر شانظری؛ علی ارشد ریاحی


47. سازگاری نظریۀ وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-44

10.30473/pms.2018.5014

مرتضی حسین زاده؛ طاهره کمالی زاده


48. وجود ذهنی‌ از دیدگاه ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-46


49. تبیین نظریة تجرّد فوق عقلانی نفس از نظر ملاصدرا و مبانی هستی¬شناختی آن

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 37-52

عین الله خادمی؛ سید علی رضی زاده


50. تبلور انسان شناسی صدرایی در نهضت امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 31-42

رضا رسولی شربیانی؛ محمّدصادق جمشیدی راد؛ حسن خودروان