تعداد مقالات: 214
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند:
«مقالات آماده انتشار بر اساس تاریخ پذیرش و طبق دستورالعمل و مقررات مجله انتشار خواهد یافت»
1. صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-6


2. صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-6


3. صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-6


4. صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-6


6. بازخوانی نظریۀ اخلاقی ملاصدرا با تکیه بر «فضیلت‌گرایی» معاصر

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-108

رضا رضازاده؛ پریچهر میری


7. تأویل هنجارمحور در حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-22

محمدرضا ارشادی‌نیا


8. شباهت ها و تفاوت های هستی شناختی و معرفت شناختی پیامبر اسلام با سایر انسان ها از دیدگاه ملاصدرا

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-23

فریبرز احمدی نژاد؛ مرضیه اخلاقی؛ سید علی علم الهدی؛ افلاطون صادقی


9. نقد و بررسیِ مبانیِ اثبات «وجود رابط»

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-17

علی افضلی


10. نقدهای علامه حسن‌زاده‌ آملی بر براهین «تناهی ابعاد اجسام»

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-22

مرضیه اخلاقی؛ مسعود میشکار مطلق


11. بررسی نقد سیدعبدالأعلی سبزواری بر مبانی توحید در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-23

مصطفی مومنی؛ مهدی افچنگی


12. ارزیابی توجیه روایی کیفیت معاد جسمانی در دیدگاه حکیم آقاعلی مدرس

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-24

محمدرضا ارشادی‌نیا


13. بازخوانی نظریه حدوث جسمانی نفس در پرتو نظریه نوخاسته گرایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-24

محمدجعفر جامه بزرگی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری


14. ذی شعور بودن جمادات در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

10.30473/pms.2018.4986

علی محمد برنا؛ حسین اسا


15. بررسی انتقادی ادلۀ عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

محمد سعیدی مهر؛ علی افضلی؛ جبار امینی


16. تبیین مسئلۀ «امکان حرکت در مجردات» و پاسخ به اشکالات پیرامون آن

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-20

10.30473/pms.2019.4994

حسین اسلامی؛ عبدالله نصری


17. نارسایی نظریه وحدت تشکیکی وجود

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-28

10.30473/pms.2020.5000

باقر حسین لو


18. بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-22


19. محدودیت در شناخت مراتب بالا و پایین وجود از دیدگاه ملاصدرا

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-24

محمّدعلی اخگر؛ سید صدرالدین طاهری


20. تأثیر مبانی وجودشناختی بر نفس¬شناسی ملاصدرا

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-18

جواد استادمحمّدی


21. معناشناسی متون دینی با کاربست آموزه حقیقت و رقیقت در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-21

محمدرضا ارشادی‌نیا


22. تحلیل و بررسی تناسخ ملکوتی در فلسفة ملاصدرا

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-37

سید حسن بطحائی


23. استمرار ولایت بعد از خاتمیت بر اساس حکمت ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-35

محبوبه اسماعیل زاده نوقی؛ محمد حسین مهدوی نزاد؛ بیوک علیزاده


24. بررسی تطبیقی مفهوم زمان در آراء صدرالمتالهین و نظریات نسبیتی فیزیک

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-36

ولی اله خوش طینت؛ شبنم صفوی زاده


25. رؤیا از منظر ملاصدرا و روانکاوی فروید

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-30

جلال پیکانی