کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 13
1. کاربرد زبان در معرفت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.30473/pms.2019.46188.1697

لیلا روستایی پاتپه؛ محمد محمد رضایی


2. نظریۀ بدیع علامه طباطبایی در باب تمایز نفس ملکوتی و نفس حاصل از اشتداد، بستری برای تحوّل در انسان شناسی صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.39874.1594

قاسمعلی کوچنانی؛ رحیم حسن زاده


3. فلسفه متافیزیک نزد کانت و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.30473/pms.2019.44483.1677

علیرضا محمدزاده قبادلو؛ مسعود امید؛ محمدرضا عبدالله نژاد


4. عملکرد فطرت به‌مثابه محرک تاریخ در فلسفۀ تاریخ علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-116

10.30473/pms.2018.4993

محمد هادی عاشوری؛ سید محمد کاظم علوی


5. تبیین هستی و چیستی انسان از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-105

احسان رحیمی خورزوقی؛ مهدی سپهری


6. تحقیقی پیرامون قوۀ اعطای حَدّ در ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

میکائیل جمال پور؛ مهدی آقاپور بیشک


8. موانع معرفت حقیقی از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 169-185

نرگس نظرنژاد؛ زهرا ایزی


9. خلود جهنمیان و بهشتیان از منظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-155

محمدهادی امین ناجی؛ علی رضا دل افکار؛ محمدولی اسدی؛ محمدکاظم میرحسینی