کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 100
1. چیستی « شخصیت» و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن درحکمت متعالیه صدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.30473/pms.2019.49683.1747

مرضیه اخلاقی


2. تحلیل پاسخ شیخ اشراق و ملاصدرا به اشکال «کلی بودن جزئی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

مهدی لاجوردی؛ مرتضی حاجی حسینی


3. اعتبار سنجی نظرهای انتقادی بر مبحث اتحاد نفس با عقل فعال در تفکر صدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.45335.1687

شمس الله سراج؛ امیر دلزنده نژاد؛ مجید ضیایی


4. تبیین و تحلیلی فلسفی «مرگ اندیشی» و «معنای زندگی» در اندیشه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

10.30473/pms.2020.48590.1732

غلامحسین خدری


5. نقش تقریرهای مختلف اختیار در به‌کارگیری نظریه‌های مجازات (با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41423.1624

محمد حسین زاده


6. بررسی تطبیقی و ارزیابی برهان صدیقین ملاصدرا و برهان امکان و وجوب ابن سینا و توماس آکویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.30473/pms.2019.48574.1731

مالک عبدیان کردکندی؛ غلامحسین خدری؛ جلال پیکانی؛ علیرضا پارسا


7. واکاوی تصویرسازی ملاصدرا از اخلاق برپایه رویکرد سنجش‌گرایانه فلسفی در پرتو آراء اندیشمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

10.30473/pms.2019.44447.1673

فرشته ابوالحسنی نیارکی؛ هاشم قربانی


8. بررسی نقش عاطفه به عنوان واسط عمل و نظر از منظر ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1398

10.30473/pms.2019.42018.1632

زینب السادات میرشمسی


9. مفهوم «فرهنگ متعالیه» در اندیشه ی ملاصدرا و ارتباط آن با شکل گیری شهر مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1397

10.30473/pms.2019.41036.1612

مرتضی شجاری؛ عاطفه صداقتی


10. بررسی تطبیقی تکون خلقت و عقلانی یا وحیانی بودن خلق از عدم از منظر آکویناس و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.50326.1752

ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری


11. تبیین جایگاه وجودی و معرفتی عقل فعال از نظر ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

زهرا حسام محمدی؛ علی افضلی


12. فاعلیت الهی از دیدگاه گریفین و نقد آن بر پایه فلسفه صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1398

10.30473/pms.2019.44990.1679

زینب اختری؛ عبداله صلواتی


13. بازخوانی دیدگاه ملاصدرا پیرامون رابطه میان انسان و خدا با توجه به الهیات معاصر غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.30473/pms.2020.46830.1707

محمد علی عباسیان چالشتری


14. بررسی ملاک غایتمندی افعال طبیعی و تبیین نوآوری های ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.39365.1584

محمود آهسته؛ زهرا کاشانیها


15. تبیین کارکرد تجرّد قوه خیال در معاد جسمانی از نگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1397

10.30473/pms.2018.42174.1638

مرتضی حسین زاده؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد


16. رابطه "انسان" و "جهان" در تطبیق نظرگاه ملاصدرا و رورتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.30473/pms.2020.47019.1710

علی جعفری اسکندری؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری


17. تبیین متافیزیکی زیست نوع های انسانی از دیدگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1397

عبداله صلواتی؛ زهرا لطفی


18. چیستی «معرفت نفس» در فلسفه صدرالمتألّهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

10.30473/pms.2019.44092.1670

مجید تمیمی؛ احد فرامرز قراملکی


19. تبیین دوگانه انگاری مرتبه ای در نفس شناسی صدرایی و جایگاه آن در میان نظریات فلسفه ذهن

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 121-129

10.30473/pms.2020.5012

مجید شمس آبادی حسینی؛ محمدکاظم فرقانی


21. فاعل و منشاء سِحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 89-105

10.30473/pms.2020.4995

محمد سالاری؛ جهانگیر مسعودی؛ عباس جوارشکیان


22. سیر انفسی از منظر غزالی و ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-58

10.30473/pms.2020.4990

یدالله دادجو؛ امیررضا وارث


23. بررسی و تحلیل مسئلۀ خلود اهل عذاب از منظر آگوستین و ملاصدرا

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-82

10.30473/pms.2019.5015

زهره زمانی؛ فتحعلی اکبری


24. هستی‌شناسی صدرایی و حکمت زندگی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-132

10.30473/pms.2019.25314.1412

علی غزالی فر؛ حسین هوشنگی


25. مقایسۀ دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا دربارۀ ادراکات جزئی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-69

10.30473/pms.2019.5002

جواد پارسایی؛ حسین غفاری